2. rok NAJLEPSZEJ SERII ZAWODÓW IGP

CACIT GOLDEN LEAGUE 2024

2. rok NAJLEPSZEJ SERII ZAWODÓW IGP

CACIT GOLDEN LEAGUE 2024

2. rok NAJLEPSZEJ SERII ZAWODÓW IGP

CACIT GOLDEN LEAGUE 2024

2. rok NAJLEPSZEJ SERII ZAWODÓW IGP

CACIT GOLDEN LEAGUE 2024

CACIT Golden League

CACIT Golden League 2024 to 2. rok serii zawodów CACIT, które odbywają się w Niemczech, Polsce i Czechach. To bardzo prestiżowe zawody na najwyższym poziomie kynologicznym. Wierzymy, że oferujemy kynologom sportowym z całego świata możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na tych pięknych imprezach, które są otwarte dla wszystkich.

CACIT Golden League została założona, aby wszyscy kynolodzy mogli poczuć atmosferę wielkiej międzynarodowej imprezy, ocenianej przez najlepszych sędziów i reprezentowanej przez najlepszych pozorantów. Tylko pierwsza piątka z każdego kraju może co roku uczestniczyć w Mistrzostwach Świata w Kynologii Sportowej. Natomiast zawody CACIT są otwarte dla wszystkich. Naszym celem jest, aby poziom tych zawodów był zbliżony do mistrzostw świata i dostępny dla każdego.

 

Kolejnym celem ligi jest promocja kynologii sportowej wśród szerokiej publiczności. W dzisiejszych czasach presja wywierana na nasz sport jest coraz większa a wysiłki zmierzające do jego ograniczenia wciąż rosną.. Chcemy pokazać wszystkim ten sport w całym jego pięknie na naszych zawodach. Pokaż wspaniałe współistnienie przewodnika i psa, pełne temperamentu, współpracy, siły i zaangażowania. Wierzymy, że medialna promocja tych zawodów przyniesie korzyści naszemu sportowi.

 

CACIT Golden League 2024 składa się z trzech zawodów:

 

CACIT Germany                    21. - 24. 3. 2024

 

CACIT Poland                      6. - 9. 6. 2024

 

CACIT Dobříš CZ                11. - 14. 7. 2024

CACIT Germany 2024 rozpocznie się w

Nasi sponsorzy

Partnerzy medialni

http://www.working-dog.eu/
Webmaster - Simona Kratochvílová
simona.kratochvilova@cacit.cz